Archive for the ‘Accessoris’ Category

RT-0001

Els marcs es fabriquen a mida totalment soldats i polits, amb escots per a les frontisses, forats per a cargolar o reblonar (xamfranats si és precís).
Sense operacions addicionals per el carrosser, solament fixar a la carrosseria.
RT0001p Retenidor de porta
icona-pdf1