TIPUS-B

Els marcs es fabriquen a mida totalment soldats i polits, amb escots per a les frontisses, forats per a cargolar o reblonar (xamfranats si és precís).
Sense operacions addicionals per el carrosser, solament fixar a la carrosseria.
Tipo-Bp Los marcos se fabrican a medida totalmente soldados y pulidos, con escotes para las bisagras, taladros para atornillar o remachar (avellanados si es preciso).Sin operaciones adicionales para el carrocero, solamente fijar a la carroceria.
icona-pdf1

Los comentarios están cerrados.